TMA staat voor Talenten Motivatie Analyse.

Een van de belangrijkste instrumenten van de TMA Methode is de TMA Talentenanalyse.

De Talentenanalyse brengt 22 drijfveren en 44 talenten van jou in kaart. En daarbij geeft het inzicht op welke werkgebieden jij het meest gemotiveerd en talentvol kan functioneren. Je maakt online een TMA Talentenanalyse waarmee tevens 53 competenties worden gemeten. Een TMA Talentenanalyse benadert jou positief, is niet veroordelend en biedt veel inzicht in je persoonlijkheid. De dashboards en rapportages geven informatie over je talenten en is ontwikkelingsgericht geschreven. Daarnaast geeft de TMA adviezen over je ideale werkomgeving, leer- ontwikkelstijl en de aanleg voor 53 competenties.

De TMA voor jou op een rijtje:

  • Inzicht in de 22 verschillende persoonlijke drijfveren en 44 persoonlijke talenten. Dit inzicht helpt enorm om eigen motieven en voorkeursgedrag in kaart te brengen, te begrijpen en effectief in te zetten.
  • Herkenbaarheid: De talentenanalyse is voor de meeste mensen een eyeopener: de rapportage is treffend en zeer herkenbaar.
  • Positief: Elke uitkomst is goed. Het gaat immers om voorkeursgedrag. Hoe extremer de score op een drijfveer, des te groter het talent dat daarin verscholen ligt.
  • Praktisch: De analyse geeft inzicht in sterke en minder sterke kanten. Met TMA krijg jij handvatten om talent verder te ontwikkelen en in te zetten, compleet met ontwikkeltips.
  • De  Loopbaan charmeur is TMA gecertificeerd, ook voor teambuilding & analyses.